Category Archives: Uncategorized

Jaume Pruna i l’Equip Suport d’Atenció Domiciliaria PADES guanyen el Premi Ciutat de Calella 2017

En aquesta 5a edició han estat reconeguts amb el Premi Ciutat de Calella, en la modalitat individual, Jaume Pruna, president del Grup Pa, Vi i Moltó i en la modalitat d’entitat o associació, l’Equip Suport d’Atenció Domiciliaria PADES

Aquesta nit, la Sala Mozart ha estat l’escenari de la Gala Premi Ciutat de Calella 2017, on s’ha revelat que l’Equip Suport d’Atenció Domiciliaria PADES ha estat l’associació guanyadora i en Jaume Pruna, president del Grup Pa, Vi i Moltó ha guanyat en la categoria individual. El Premi Ciutat de Calella es concedeix en reconeixement a aquelles persones i entitats que hagin tingut un ressò especial al llarg de la seva trajectòria o una repercussió notable pel municipi, durant l’any anterior al qual es convoca.

L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha volgut felicitar a tots els candidats i ha destacat que fa cinc anys quan es va pensar en fer aquest reconeixement, es va fer amb l’objectiu de posar en valor el dinamisme de la nostra ciutat, la nostra ànima col·lectiva i no deixar caure en l’anonimat a tanta gent que fa ciutat,  i així teixir harmonia per sentir-nos tots una mica millor.

L’Equip Suport d’Atenció Domiciliaria PADES és un equip especialitzat d’atenció domiciliaria format per un metge, dos infermeres, una treballadora social, un psicòleg i un treballador familiar que atenen a casa persones que presenten malalties greus avançades. Aquest equip dona suport professional, però també humà, al pacient i la seva família per tenir cura de la malaltia, potenciant al màxim la autonomia personal i, sobre tot, respectant els seus desitjos, preferències i valors.

Jaume Pruna és el president del Grup Pa, Vi i Moltó entitat històrica Calellenca que va néixer l’any 1969. La seva finalitat és la de promoure l’organització d’excursions, exposicions, conferències i festes populars per al desenvolupament de la cultura i tradició catalana.

El sistema d’elecció dels guanyadors es fa per votació popular i, enguany, han anat a votar prop de 350 persones. En aquesta edició han quedat com a finalistes en la modalitat d’entitat o associació, a més de l’Equip Suport d’Atenció Domiciliaria PADESAmics de la Poesia i el Club de Fútbol Calella, i en la categoria individual a més d’en Jaume Pruna, també era finalista el notable músic i compositor calellenc Jordi Feliu.

El Premi Ciutat de Calella va néixer amb l’objectiu de reconèixer a aquelles persones o entitats que per les seves iniciatives destaquin en àmbits  com la convivència, la llibertat, la solidaritat o la igualtat i que hagin afavorit el progrés de la societat, el civisme, el desenvolupament econòmic, l’urbanisme sostenible, la defensa dels drets humans o del medi ambient de Calella.

Anuncis

Comença la fase de votacions del Premi Ciutat de Calella 2017

Amb la voluntat de reconèixer les aportacions que contribueixen a fomentar la convivència, la llibertat o la igualtat, l’Ajuntament convoca una nova edició del Premi Ciutat de Calella on atorgarà un any més dos guardons.

Des del 15 de març i fins el 14 d’abril podràs votar per escollir els guanyadors del Premi Ciutat de Calella 2017. Es podrà votar a una de les dues candidatures de la modalitat individual i a una de les tres de la modalitat d’entitat fins el pròxim divendres 14 d’abril.

Els candidats individuals a fer-se amb el guardó són Jaume Pruna, president del Grup Pa, Vi i Moltó, i Jordi Feliu, músic i compositor. En la categoria d’entitats, els nominats són  Amics de la Poesia, que organitzen els tradicionals Jocs Florals calellencs, Club Futbol Calella, amb 100 anys d’història a la nostra població, i Equip Suport d’Atenció domiciliària PADES (Corporació Salut), que té com a objectiu donar resposta professional i humana a les necessitats dels pacients en l‘etapa final de la seva vida.

El dissabte 22 d’abril, a la Sala Mozart, es celebrarà la gala de lliurament del Premi Ciutat de Calella 2017, a on es desvetllarà quins han estat el guanyadors d’aquesta quarta edició.

El Premi Ciutat de Calella té com a objectiu reconèixer aquelles persones o entitats que hagin obtingut un ressò especial, al llarg de la seva vida, o una repercussió notable durant l’any anterior al qual es convoca. En àmbits com la convivència, la llibertat, la solidaritat o la igualtat, es pretén distingir aquelles iniciatives que hagin afavorit el progrés de la societat, el civisme, el desenvolupament econòmic, l’urbanisme sostenible, la defensa dels drets humans o del medi ambient.

 Horari urnes

Quan? On?
Cada dia Biblioteca Can Salvador de la Plaça
Cada dia Ajuntament de Calella
21 i 30 de març, de 17 a 20.30 h Teatre Orfeó Calellenc
24 de març i 6 d’abril, de 17 a 20.30 h Casal de l’Amistat
28 de març i 11 d’abril, de 17 a 20.30 h C. Església (cantonada amb Mates i Rodes)

Ja pots presentar la teva candidatura al ‘Premi Ciutat de Calella 2017’

Fins al 14 de març queda oberta la convocatòria per presentar les candidatures tant individuals com d’entitats o associacions    

Al llarg de l’any hi ha nombroses aportacions, tant de persones com d’associacions i entitats, que contribueixen a fomentar la convivència, la llibertat, la solidaritat o la igualtat a la nostra ciutat; que afavoreixen el progrés de la societat i el civisme, la iniciativa econòmica, l’urbanisme sostenible, la defensa del medi ambient i la defensa dels drets humans. N’hi ha que també destaquen en l’àmbit de la cultura, l’esport o altres activitats.

Per aquest motiu, amb la voluntat de reconèixer aquestes aportacions, l’Ajuntament convoca una nova edició del Premi Ciutat de Calella on atorgarà un any més dos guardons; un en la modalitat de categoria individual, i l’altre en la categoria d’entitat o associació, a aquelles persones i entitats o associacions que hagin tingut un ressò especial al llarg de la seva trajectòria o una repercussió notable en els àmbits social, cultural, artístic, científic, econòmic, polític o esportiu durant l’any anterior al que es convoca.

Fins el 14 de març podràs presentar la teva candidatura a l’Ajuntament de Calella, de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h. Les candidatures  presentades  fora dels terminis assenyalats no seran admeses a excepció de les que s’hagin enviat per correu certificat amb data d’enviament dins del període establert. El sistema d’elecció dels premis Ciutat de Calella serà mitjançant votació ciutadana del 15 de març a l’14 d’abril. La cerimònia i lliurament dels premis es farà el dia 22 d’abril en un acte solemne a la Sala Mozart.

L’Ajuntament convoca el V “Premi Ciutat de Calella”

premiciutatcalella2017

Al llarg de l’any hi ha nombroses aportacions, tant de persones com d’associacions i entitats, que contribueixen a fomentar la convivència, la llibertat, la solidaritat o la igualtat a la nostra ciutat; que afavoreixen el progrés de la societat i el civisme, la iniciativa econòmica, l’urbanisme sostenible, la defensa del medi ambient i la defensa dels drets humans. N’hi ha que també destaquen en l’àmbit de la cultura, l’esport o altres activitats.

Per aquest motiu, amb la voluntat de reconèixer aquestes aportacions, l’Ajuntament atorgarà un any més dos guardons; un en la modalitat de categoria individual, i l’altre en la categoria d’entitat o associació, a aquelles persones i entitats o associacions que hagin tingut un ressò especial al llarg de la seva trajectòria o una repercussió notable en els àmbits social, cultural, artístic, científic, econòmic, polític o esportiu durant l’any anterior al que es convoca.

És per aquest motiu que es convoca el premi:

Bases del Premi Ciutat de Calella 2017

1a – Aquestes bases tenen per objecte atorgar el Premi Ciutat de Calella en la seva V edició; així com fixar les normes reguladores que estableixen el procediment per a la seva concessió.

2a – S’atorgaran dues modalitats de premis. D’una banda, en la categoria individual, i d’altra banda, en la categoria d’entitat o associació.

3a – Podran ser candidats/es a aquests guardons:

 • En la modalitat individual: aquelles persones nascudes i/o empadronades a Calella, que presentin candidatura dins del període establert.
 • En la modalitat d’entitat o associació: aquelles entitats de Calella inscrites al Registre Municipal que siguin presentades en candidatura dins del període establert.

4a – No es podrà atorgar el premi “Ciutat de Calella 2017” a les següents persones:

 • L’Alcalde/essa, els i les Tinents/es d’Alcalde/essa i la resta de Regidors/es de l’Excm. Ajuntament de Calella, mentre es trobin en exercici dels seus càrrecs.
 • Les autoritats, funcionaris i demés persones que mantinguin qualsevol vincle o relació amb l’Ajuntament i que pugin intervenir directa o indirectament en la concessió del Premi.
 • Les persones o entitats guardonades en les quatre edicions anteriors.

5a – Les candidatures es formalitzaran mitjançant la presentació de la següent documentació, d’acord amb els requisits que s’indiquen:

 • Modalitat individual: nom i cognoms de la persona; direcció postal, telèfons i correu electrònic; i currículum de la trajectòria artística i/o professional del candidat. En cas de presentar a un tercer, caldrà presentar l’autorització signada per l’interessat.
 • Modalitat entitat o associació: nom de l’entitat o associació; direcció postal, telèfons i correu electrònic; i currículum descriptiu de la trajectòria de l’entitat o associació que opta al guardó.
 • Es requerirà d’un mínim de 2 candidatures per a cada modalitat. En cas que en alguna de les modalitats i hagués menys de 2 candidatures presentades, el premi quedarà desert per manca de participació.

6a – El termini de presentació de candidatures serà fins el 14 de març de 2017. La presentació de les candidats/es es fara en el registre general  de l’Ajuntament de Calella, plaça de l’Ajuntament nº 9 de les 9h a les 14:30 de dilluns a divendres. Les candidatures presentades fora dels terminis assenyalats no seran admeses; amb excepció de les que s’hagin enviat per correu certificat amb data d’enviament dins del període establert.

7a – El Premi Ciutat de Calella 2017 consistirà en l’entrega de dos guardons commemoratius en les modalitats esmentades en la segona base.

8a – El fallo del Premi, que serà inapel·lable, correspondrà al recompte de les votacions ciutadanes. Aquest recompte serà presidit per l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Calella, o persona en qui aquesta delegui; i un membre de cada partit polític amb representació al consistori. Actuarà com a Secretari, amb veu però sense vot, la Secretària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui

9a – L’entrega del Premi serà en un acte públic, convocat a l’efecte, al que es dotarà de la transcendència i solemnitat adequada el dissabte dissabte 22 d’abril de 2017 a les 22 hores. El premi serà anual. Els seleccionats seran nombrats en les dues modalitats i presentats públicament, tot fent menció de les tasques i mèrits pels quals aspiren al guardó el dia de la gala.

A aquests efectes, els seleccionats assumeixen el compromís explícit d’assistir a la gala.

10a – Els guanyadors del Premi Ciutat de Calella 2017 no podran tornar-se a presentar fins després de cinc edicions.

11a – La participació en aquest certamen suposa l’acceptació íntegra de les seves Bases; així com del resultat de la votació popular.

Com participar-hi?

Es podrà proposar formalment una candidatura:

 • A proposta de les diferents associacions/entitats calellenques i qualsevol ciutadà de Calella; arribant a una primera llista inicial de candidats en cadascuna de les dues modalitats.

Com es pot votar?

Els ciutadans de Calella majors d’edat interessats en la votació al Premi Ciutat de Calella 2017, podran votar a l’urna mòbil que s’ubicarà en diferents punts del municipi, així com a les que hi haurà fixes a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça i a l’Ajuntament. Per fer-ho caldrà presentar el document d’identitat vigent i la butlleta degudament complimentada. És comprovarà que la persona que vota està empadronada a la ciutat de Calella i que es correspon amb el nom escrit a la butlleta.

En tot moment es preservarà el dret a la protecció de dades de caràcter personal derivat de l’article 18 de la Constitució espanyola, que també està reconegut a l’article 31 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya; en base a les disposicions i previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Des de la Secretaria General de l’Ajuntament de Calella, es comprovarà l’autenticitat del vot. La duplicitat del votant anul·larà la totalitat de les seves butlletes.

Com es tria el guanyador del guardó?

 • Fins al 14 de març de 2017: Presentació dels candidats.

Durant aquest període s’acceptaran les propostes de particulars, entitats, associacions i organitzacions municipals segons la base 6a.

 • Del 15 de març al 14 d’abril de 2017: Votació Premi Ciutat de Calella.

Durant aquest període la gent de Calella votarà els candidats que creguin mereixedors del Premi Ciutat de Calella 2017.

 • 22 d’abril de 2017 a les 20 hores: Gala del Premi i lliurament dels guardons als guanyadors.

L’Agrupació Sardanista de Calella i Silvia López guanyen el Premi Ciutat de Calella 2016

IMG-20160416-WA0009

Silvia Lopez impulsora i creadora de l’Aula d’Extensió Universitària i l’Agrupació Sardanista després d’un any intens amb la Capital de la Sardana 2015, han estat reconeguts aquest any amb el Premi Ciutat de Calella

La Sala Mozart ha estat l’escenari de la Gala Premi Ciutat de Calella 2016, on s’ha revelat que l’Agrupació Sardanista de Calella ha estat l’entitat guanyadora i la Silvia López ha guanyat en la categoria individual. El Premi Ciutat de Calella es concedeix en reconeixement a aquelles persones i entitats que hagin tingut un ressò especial al llarg de la seva trajectòria o una repercussió notable pel municipi, durant  l’any anterior al qual es convoca.

L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini ha destacat que amb aquesta 4a edició arriba la consolidació d’aquest reconeixement necessari que significa el Premi Ciutat de Calella, que neix de la voluntat de posar accent en la implicació i compromís de les entitats i persones en diferents vessants de la nostra ciutat i agrair la seva petjada humana i ànima social sovint anònima. També ha volgut remarcar que tots els candidats, pel sol fet d’haver estat proposats ja són reconeguts com a referents de la nostra ciutat.

L’Agrupació Sardanista de Calella és una entitat orientada a la divulgació de la Dansa Nacional de Catalunya, imparteixen cursets adreçats a alumnes de 3r i 4t de primària, també han creat una cobla pròpia oferint audicions de sardanes a l’estiu cada diumenge. L’Agrupació també és l’encarregada de l’organització del concurs bàsic de colles sardanistes del Campionat de Catalunya, la revetlla de Sant Jaume, la cantada d’havaneres. Durant el 2015 han col·laborat estretament amb l’Ajuntament per tirar endavant tots els actes relacionats amb la Capitalitat de la Sardana acabant aquest 2016 amb l’acte de Cloenda de la Capitalitat.

Silvia López és llicenciada en grau d’història de l’Art, en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona, molt vinculada a projectes de voluntariat participant en l’alfabetització de persones immigrants, la inserció social de persones amb discapacitat física i també en l’àmbit cultural, l’any 2010 va impulsar i crear l’Aula d’Extensió Universitària de Calella de la que n’és la Presidenta.

El sistema d’elecció dels guanyadors es fa per votació popular i, enguany, han anat a votar 262 persones. En aquesta edició han quedat com a finalistes en la  modalitat d’entitat o associació, a més de l’Agrupació Sardanista de Calella, el Club Natació Calella i el Grup Pa, Vi i Moltó i en la categoria individual a més de Silvia López optaven al Premi Ciutat de Calella 2016, Rut Martínez, impulsora i cap de comunicació i organització dels actes programats en la Proclamació de Calella com a Capital de la Sardana 2015, i Saül Gordillo, director del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio

El Premi Ciutat de Calella va néixer amb l’objectiu de reconèixer a aquelles persones o entitats que per les seves iniciatives destaquin en àmbits  com la convivència, la llibertat, la solidaritat o la igualtat i que hagin afavorit el progrés de la societat, el civisme, el desenvolupament econòmic, l’urbanisme sostenible, la defensa dels drets humans o del medi ambient de Calella.

Divendres se celebra la gala de lliurament del Premi Ciutat de Calella 2016

15042016 - Gala Premi Ciutat

Divendres dia 15, se celebrarà la gala de lliurament del Premi Ciutat de Calella 2016 a la Sala Mozart a les 22.00 h. Durant la gala es desvetllaran els guanyadors d’ambdues categories: individual i entitat. L’accés a la gala és lliure i gratuïta.

El sistema d’elecció dels guanyadors s’ha fet per votació popular i enguany 262 calellencs han votat a les urnes que s’han situat a la biblioteca municipal de Can Salvador de la Plaça, a l’Ajuntament de Calella i a les urnes mòbils.

Les tres candidatures finalistes en la modalitat d’entitat que s’han presentat són: Associació Sardanista de Calella, Club Natació Calella i Grup Pa, Vi i Moltó. Les tres persones nominades en la modalitat individual són: Rut Martínez, gestora cultural, Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, i Silvia López, presidenta de les Aules Universitàries de Calella.

El Premi Ciutat de Calella té com objectiu reconèixer aquelles persones o entitats que hagin obtingut un ressò especial, al llarg de la seva vida, o una repercussió notable durant l’any anterior al que es convoca. En àmbits  com la convivència, la llibertat, la solidaritat o la igualtat es vol distingir a aquelles iniciatives que hagin afavorit el progrés de la societat, el civisme, el desenvolupament econòmic, l’urbanisme sostenible, la defensa dels drets humans o del medi ambient.

Comença la fase de votacions del Premi Ciutat de Calella 2016

Avui dilluns dia 21, comença la fase de votacions per escollir els guanyadors del Premi Ciutat de Calella 2016. Es podrà votar a una de les tres candidatures de la modalitat individual i a una de les tres de la modalitat d’entitat fins el pròxim dilluns 11 d’abril.

Els candidats individuals a fer-se amb el guardó són Rut Martínez, gestora cultural, Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, i Silvia López, presidenta de les Aules Universitàries de Calella. En la categoria d’entitats, els nominats són el Club Natació Calella, l’Agrupació Sardanista de Calella i el Grup Pa, Vi i Moltó.

On votar?
 • Cada dia a la Bibloteca Can Salvador de la Plaça i a l’Ajuntament de Calella.
 • Dijous, 31 de març de 17h a 20h a la Cooperativa de l’Amistat.
 • Dissabte, 2 d’abril de 10h a 14h al Mercat Municipal.
 • Dimarts, 5 d’abril de 17h a 20h a l’Esplai de la Gent Gran.

L’Ajuntament convoca el IV “Premi Ciutat de Calella”

L’Ajuntament convoca el II “Premi Ciutat de Calella”Al llarg de l’any hi ha nombroses aportacions de persones que contribueixen a fomentar la convivència, la llibertat, la solidaritat o la igualtat a la nostra ciutat. Que afavoreixen el progrés de la societat i el civisme, la iniciativa econòmica, l’urbanisme sostenible, la defensa del medi ambient, la defensa dels drets humans. I n’hi ha que també destaquen en l’àmbit de la cultura, l’esport o altres activitats.

S’atorgaran dos modalitats de premis, d’una banda en la categoria individual i d’altra banda en la categoria d’entitat o associació.

L’Objectiu d’aquests guardons és el reconeixement d’aquestes persones i entitats que hagin tingut un ressò especial al llarg de la seva trajectòria o una repercussió notable durant l’any anterior al que es convoca, en els àmbits social, cultural, artístic, científic, econòmic, polític o esportiu.

És per aquest motiu que es convoca el premi:

Bases del Premi Ciutat de Calella 2016

1a – Aquestes bases tenen per objecte atorgar el Premi Ciutat de Calella en la seva IV edició. Així com fixar les normes reguladores que estableixen el procediment per a la seva concessió.

2a – S’atorgaran dos modalitats de premis, d’una banda en la categoria individual i d’altra banda en la categoria d’entitat o associació. Podran ser candidats a aquests guardons:

 • Modalitat Individual: persones nascudes i/o empadronades a Calella presentades en candidatura dins del període establert
 • Modalitat Entitat o Associació: entitats de Calella inscrites en el Registre Municipal que siguin presentades en candidatura dins del període establert.

3a – No es podrà atorgar el premi Ciutat de Calella a les persones que ostentin els següents càrrecs:

 • Alcalde, Tinents d’Alcalde i resta de Regidors de l’Excm. Ajuntament de Calella mentre es trobin en exercici dels seus càrrecs.
 • Les autoritats, funcionaris i demés persones que mantinguin qualsevol vincle o relació amb l’ajuntament i que pugin intervenir directa o indirectament en la concessió del Premi.

4a – Les candidatures es formalitzaran mitjançant la presentació de la següent documentació d’acord amb els requisits que s’indiquen:

 • Modalitat Individual: Nom i cognoms de la persona, direcció postal, telèfons i correu electrònic.

En cas de presentar a un tercer, autorització signada per l’interessat.

Currículum de la trajectòria, artística i/o professional del candidat.

 • Modalitat Entitat o Associació: Nom de l’entitat, direcció postal, telèfons i correu electrònic.

Currículum descriptiu de la trajectòria de l’entitat o associació que opta al guardó.

5a – El termini de presentació de candidatures serà fins al 16 de març de 2016. La presentació dels candidats haurà de dirigir-se a l’Àrea de Ciutadania de l’Ajuntament de Calella, plaça de l’Ajuntament en l’horari de Registre de 9:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres. Les candidatures presentades fora dels terminis assenyalats no seran admeses, amb excepció de les que s’hagin enviat per correu certificat amb data d’enviament dins del període establert.

6a – El Premi Ciutat de Calella consistirà en l’entrega de dos guardons commemoratius en les modalitats esmentades en la segona base.

7a – El fallo del Premi, que serà inapel·lable, correspondrà al recompte de les votacions ciutadanes, presidit per l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Calella, o persona en qui delegui, un membre de cada partit polític amb representació al consistori. Actuarà com a Secretari, amb veu però sense vot, la Secretària de l’Ajuntament.

8a – L’entrega del Premi serà en un acte públic, convocat a l’efecte, al que es dotarà de la transcendència i solemnitat adequada el divendres 15 d’abril de 2016 a les 22 hores. El premi serà anual. Els seleccionats seran nombrats en les dues modalitats i presentats públicament, les seves tasques i mèrits pels quals aspiren al guardó el dia de la gala. Amb el compromís explícit de que els seleccionats han d’assistir a la gala.

9a – Els guanyadors del Premi Ciutat de Calella no podran tornar-se a presentar fins després de cinc edicions.

10a – La participació en aquest certamen suposa l’acceptació íntegra de les seves Bases. Així com el resultat de la votació popular.

11ena – Es requerirà un mínim de 2 candidatures per a cada modalitat.

En cas que en alguna modalitat hi hagi menys de 2 candidatures presentades quedarà deserta per manca de participació.

Com participar-hi?

Es podrà proposar formalment una candidatura:

 • A proposta de les diferents associacions/entitats calellenques i qualsevol ciutadà de Calella, i arribant a una primera llista inicial de candidats en cadascuna de les dues modalitats.

Com es pot votar?

Els ciutadans de Calella majors d’edat interessats en la votació al Premi Ciutat de Calella 2016, podran votar a l’urna mòbil que s’ubicarà en diferents punts del municipi, així com a la que hi haurà fixa a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça, per fer-ho caldrà el seu document d’identitat vigent i la butlleta degudament complimentada. Els treballadors comprovaran que la persona que vota està empadronada a la ciutat de Calella i que correspongui amb el nom escrit a la butlleta.

Es conservarà el dret de protecció de dades de caràcter personal derivat de l’article 18 de la Constitució espanyola i es reconeix a l’article 31 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Des de la secretaria de l’Ajuntament de Calella, es comprovarà l’autenticitat del vot, la duplicitat del votant anul·larà la totalitat de les seves butlletes.

Com es tria el guanyador del guardó?

Fins al 16 de març de 2016

 • Propostes dels candidats:

Durant aquest període s’acceptaran les propostes de particulars, entitats, associacions i organitzacions municipals.

Del 20 de març al 11 d’abril de 2016

 • Votació Premi Ciutat de Calella:

Durant aquest període la gent de Calella votarà els candidats que creguin mereixedors del Premi Ciutat de Calella.

15 d’abril de 2016 a les 22 hores

 • Gala del Premi i entrega dels guardons als guanyadors.

Desvetllats els guanyadors del Premi Ciutat de Calella 2015

Oncolliga guanya en la modalitat d’entitat i en la individual empaten i guanyen les dues candidatures presentades: Francesc Montero i Josep Miracle

_P4O6331

Aquest dissabte 18 d’abril, la Fàbrica Llobet-Guri va ser l’escenari de la Gala Premi Ciutat de Calella 2015, on es van desvetllar que Oncolliga ha estat l’entitat guanyadora i, Francesc Montero de Bran i Josep Miracle i Collmaliver van empatar, guanyant tots dos en la categoria individual. El Premi Ciutat de Calella es concedeix en reconeixement a aquelles persones i entitats que hagin tingut un ressò especial al llarg de la seva trajectòria o una repercussió notable pel municipi, durant  l’any anterior al qual es convoca.

En aquest sentit, Oncolliga, és una associació contra el càncer que va néixer a Calella ara ja fa sis anys i destaca pel seu treball solidari d’informació i acompanyament i servei vers les persones que pateixen aquesta malaltia i els seus familiars. En la categoria individual han empatat les dues candidatures presentades: Francesc Montero de Bran, president del Casal de la Gent Gran, gran impulsor d’activitats motivadores per aquest col·lectiu i Josep Miracle i Collmaliver, poeta calellenc, guardonat en premis nacionals de poesia.

El sistema d’elecció dels guanyadors s’ha fet per votació popular i, enguany, hi van anar a votar prop de 300 persones. En aquesta edició van quedar com a finalistes en la  modalitat d’entitat o associació, a més d’Oncolliga, el Club Natació Calella i Associació APDT i en la categoria individual els finalistes coincideixen amb els dos guanyadors.

L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va destacar: “la importància i els valors de tots dels guanyadors i també de la resta de nominats des de totes les seves vessants: esportives, culturals i humanes i, sobretot, la importància que tenen les entitats i les persones per la ciutat” .“ Una societat viva és aquella que la gent troba moltes raons per actuar, actuar per la cultura, actuar per lluitar contra l’exclusió social, raons per actuar per l’acompanyament, raons per actuar que ens fa molt més forts”. Va dir Candini i va afegir que  “el dinamisme de Calella és possible gràcies a totes elles, tots han guanyat nominats i guanyadors”.

El Premi Ciutat de Calella va néixer amb l’objectiu de reconèixer a aquelles persones o entitats que per les seves iniciatives destaquin en àmbits  com la convivència, la llibertat, la solidaritat o la igualtat i que hagin afavorit el progrés de la societat, el civisme, el desenvolupament econòmic, l’urbanisme sostenible, la defensa dels drets humans o del medi ambient de Calella.

Demà finalitza la fase de votacions del Premi Ciutat de Calella 2015

cartell gala (2)

Enguany s’han presentat tres candidatures per a la modalitat entitat o associació i dues per a la modalitat individual

Fins demà 15 d’abril es pot votar una de les tres candidatures presentades per la modalitat d’entitat o associació i una de les dues candidatures de la modalitat individual, del Premi Ciutat de Calella 2015, a la urna que hi ha a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça. Només es pot introduir una butlleta per persona però amb la mateixa butlleta es pot votar a les dues modalitats (a la d’entitat o associació i a la individual). En el cas que es detecti més d’una butlleta per part de la mateixa persona, es donarà com a vàlida la primera butlleta registrada.

Les tres candidatures finalistes en la modalitat d’entitat o associació són:

• Associació APDT
• Club Natació Calella
• Oncolliga Calella

Els dues candidatures finalistes en la modalitat individual són:

• Sr. Francesc Montero de Bran
• Sr. Josep Miracle i Collmaliver

El dissabte 18 d’abril, a la Sala Polivalent de la Fàbrica Llobet-Guri, es celebrarà la Gala de lliurament del Premi Ciutat de Calella 2015, a on es desvetllarà quins han estat el guanyadors d’aquesta tercera edició, que té com a novetat que enguany hi haurà dos premis un per la modalitat d’entitat o associació i un per la modalitat individual.

El Premi Ciutat de Calella,  té com a objectiu reconèixer aquelles persones o entitats que hagin obtingut un ressò especial, al llarg de la seva vida, o una repercussió notable durant l’any anterior al qual es convoca. En àmbits com la convivència, la llibertat, la solidaritat o la igualtat, es pretén distingir aquelles iniciatives que hagin afavorit el progrés de la societat, el civisme, el desenvolupament econòmic, l’urbanisme sostenible, la defensa dels drets humans o del medi ambient.