Els Candidats

ELS CANDIDATS FINALISTES

Modalitat Entitat o Associació

Amics de la Poesia

Club de Fútbol Calella

Equip Suport d’Atenció Domiciliaria PADES ( Corporació Salut )

Modalitat Individual

Jaume Pruna i Paradell

Jordi Feliu i Horta

Anuncis