Equip Suport Atenció Domiciliaria PADES

L’equip PADES es un equip especialitzat d’atenció domiciliaria format per un metge, dos infermeres, una treballadora social, un psicòleg i un treballador familiar que atenen a casa persones que presenten malalties greus avançades.
Aquest equip dona suport professional, però també humà, al pacient i la seva família per tenir cura de la malaltia, potenciant al màxim la autonomia personal i, sobre tot, respectant els seus desitjos, preferències i valors.

Durant el procés es realitza una atenció integral tractant tant, problemes relacionats amb la malaltia, com aspectes emocionals, socials, i fins i tot pràctics de la organització diària.

L’Equip també actua com a nexe d’unió entre els diferents nivells assistencials coordinant l’atenció entre tots els professionals que participen habitualment en el seguiment d’aquets pacients (metges i infermeres primària, diferents especialistes i serveis) millorant la comunicació i facilitant tot el procés.

Treballen a nivell territorial en l’àrea d’influència de la CSMS, i concretament a Calella atenen entre 50-60 persones i les seves famílies cada any.
Les demandes d’atenció provenen dels equips d’atenció primària, de les diferents especialitats dels hospitals o en alguns casos de la pròpia família per que ja coneixen a l’equip.

Anuncis